Česky / English

Noesis

 

KDYŽ SE ŘEKNE NOESIS

NOESIS je ryze česká komunikační agentura.  Ať děláme cokoli, MYSLÍME na to. Myšlenka je základ veškeré naší činnosti. Vstoupili jsme na trh v roce 1996 a protože MYSLÍME na své klienty, rosteme od té doby s nimi. MYSLÍME si, že trh je přeplněn agenturami, které nemyslí.  Jsme a chceme být jiní. MYSLÍME na to, že dobrá reklama slouží produktu. MYSLÍME si, že kreativita je základem dobré komunikace, ale také, že forma nikdy nesmí utlačovat sdělení. MYSLÍME si, že kreativita není výsadou, ale schopností. Myšlenka může přijít odkudkoli. MYSLÍME, že kreativní může být i klient a jsme připraveni jeho tvůrčí myšlenky rozvinout. MYSLÍME, že být kreativní znamená hledat a nacházet nové, neotřelé cesty a že kreativita musí být principem všech, kdo se na komunikaci podílejí – tedy nejen těch, kterým říkáme kreativci. MYSLÍME, že kreativní brief musí následovat kreativní vedení zakázky, kreativní musí být všechny meetingy, všechny fáze práce agentury. MYSLÍME, že je to možné.

JAK V NOESIS PRACUJEME

V současnosti máme čtyři divize, čtyři specializované agentury, čtyři týmy. MYSLÍME, že jejich prostřednictvím dokážeme poskytnout jakoukoli komunikační službu. Naší ambicí je vytvářet skutečně fungující komunikaci a dělat ji hlavou.

  

REKLAMNÍ AGENTURA se věnuje nadlinkové, tedy takzvané ATL komunikaci.

BTL AGENTURA zajišťuje full servis pro podlinkovou komunikaci.

PRODUKČNĚ VÝROBNÍ AGENTURA je zárukou, že to, co vyMYSLÍME, se také vyrobí přesně tak, jak to bylo vymyšleno.

AGENTURA E-MARKETINGU je zaměřena na progresivní komunikaci na webu, na hledání a nalézání nových řešení v nejdynamičtějším komunikačním směru současnosti.

Top management

Ti, kteří řídí činnost NOESIS, jsou zvenčí nejvíce viditelní. Proto musejí být schopni o své práci v kterémkoli stádiu říci „MYSLÍME, proto můžeme vyžadovat myšlení i po ostatních.“ Právě oni jsou zárukou, že jediným zdrojem profitu agentury bude profit jejich klientů.

Managing Director

Mgr. Radovan Dostálek

Řídí chod celé agentury, jedná se všemi klíčovými klienty a řídí personální i finanční politiku firmy. Přestože se agentura rozrůstá, je jeho ambicí vědět o všem, co se v ní děje a udržet NOESIS trvale na fairwayi a přimět své lidi, aby zahráli každou zakázku pod par termínu. 

Production Director

Radek Bílek

Řídí produkci celé agentury, jedná s klíčovými dodavateli a řídí vlastní produkční kapacity. Je si dokonale vědom toho, že je třeba zvednout jakkoli těžkou zakázku a že kvalita vybavení posiluje šanci obstát i před perfektně vyrýsovanou konkurencí.

Client service Director

Ing. Petr Rýva

Řídí a metodicky vede oddělení styku s klienty, vytváří strategie a koncepce komunikace a stará se o účinnost a efektivnost kampaní. Neobejde se bez dostatečného nadhledu a dobře ví, jak uchopit knipl a dostat se tak vysoko, aby viděl všechny strategie jako na dlani.

JSME ČLENEM SÍTĚ NEZÁVISLÝCH KOMUNIKAČNÍCH  AGENTUR
JSME PARTNEREM CZECH BUSINESS CLUBU